www.cgmimm.com - CGMIMM

Detektivska agencija Seguridad Beograd

Active Life
Beograd, Grad Beograd, 11050

MAKE A CONNECTION Detektivska agencija Seguridad Beograd is accepting messages: Send Message »
Get Directions View Larger Map

Detektivska agencija Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je licencirana kompanija za istražnu delatnost koja nudi sigurnu sigurnost dokazan je za prijem u radni odnos u skladu s najnovijim standardima u svijetu kombinujući po pitanju istražnih delatnosti (sigurna provera lica, političko testiranje, prikupljanje i analiza podataka iz javno dostupnih izvora , operativni rad na terenu, prikupljanje i obrada podataka itd.) u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom, a sve u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti Republike Srbije, pridržavajući se Kodeksa detektivske etike. Contact Information