• (888) 232-7313
  • Contact Us
  • Member Login
  • Get Listed Today
Posted 12/22/2019

وکیل حقوقی

وکیل دعاوی ملکی

سوال

زمين شخصي وارد طرح عمراني شهرداري شده و زمان ساخت ساختمان نسبت به خيابان، چند متر كاهش عرض داشته و نسبت به ساختن ساختمان پروانه ساخت هم اخذ كرده و حالا بعد از چند سال تقاضاي بهاي عادلانه آن چند متر را که وارد طرح شده مطالبه كرده است، حال با اين اوصاف مالك حق مطالبه بهاي زمين را با توجه به صدور پروانه ساخت دارد؟ آیا امکان رد شدن دعوي در دادگاه عمومي وجود دارد؟

 

 

جواب

۱٫ شهروند مستحق مطالبه حقوق مالکانه خود از شهرداری است و اخذ پروانه مانع این استحقاق نیست.
۲٫ امکان دفاع شهرداری به صورت تهاتر عوض اراضی واقع در طرح با حق مشرفیت وجود دارد که در برخی موارد موجب رد دعوای ذی نفع در دادگاه می گردد. (باید شهروندان و وکلا هنگام مشاوره و انعقاد قرارداد برای امور پرونده ی ذی نفعان، به این موضوع و حربه دفاعی شهرداری توجه داشته باشند و موکل را آگاه از موضع ضعف پرونده نمایند و داعیه ی پیروزی صد در صدی را نداشته باشند!)

 

پرسش

با توجه به صدور دو رای وحدت رویه در دی ماه سال ۱۳۹۷ مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها، امکان یا عدم امکان مطالبه عوارض کسب و پیشه بانک ها چگونه است؟

 

جواب
فعلا موضع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص تغییر کرده و با وجود صدور رأی حدود ۱۰۰ مورد در خصوص غیرقانونی بودن این عوارض در هیأت عمومی، به یکباره نظر بر قانونی بودن آن داده شد! توصیه بر شکایت موردی به صورت طرح در کمیسیون ۷۷ و بعد طرح موضوع در شعب دیوان عدالت اداری است، شاید عدالت در برخی شعب متبلور گردد!

 

در صورت سوال  و یا نیاز به وکیل حقوقی  با ما در تماس باشید در صورت نیاز به وکیل ملکی و یا مشاوره دعاوی ملکی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

 

ضمن اینکه باید توجه داشت که مطالبه این عوارض باید مستند به مصوبه شورای شهر در همان سال باشد و همچنین عدد p باید به میزان سال وقوع و تعلق عوارض باشد نه نرخ روز؛ لذا میزان آن هر سال به تفکیک متفاوت خواهد بود و باید در این خصوص برگه محاسبه عوارض در اختیار ذی نفع قرار بگیرد (لذا بخشی از دفاعیات خود را می توان معطوف به نحوه محاسبه عوارض نمود.)

پرسش

اگر مالکی دارای یک ملک قولنامه بیشتر از پانصد متر باشد و اداره ثبت برای صدور سند مالکیت از شهرداری استعلام نماید شهرداری بایستی بخاطر افراز نمودن ملک طبق ماده ۱۰۱ قدرالسهم خود ۴۳٫۷۵ را دریافت نماید؟

جواب
الف) فرض اول: شهرداری مستحق دریافت قدرالسهم خواهد بود و قولنامه ای بودن ملک مانع استحقاق نیست زیرا ملک دارای سند مادر بوده که این قطعات از آن جدا شده اند.
ب) فرض دوم: اگر ملک دارای سند مادر نباشد و از اصل قولنامه ای باشد شهرداری مستحق قدرالسهم نیست و شهروند مستحق دریافت سند مالکیت شش دانگ از سوی اداره ثبت خواهد بود.

نویسنده : امید محمدی

آیا انتقال منفعت به وسیله مستاجر صحیح و قانونی است؟

در موردی که مستاجر تمام یا بخشی از عین را اجاره میدهد در واقع منفعت ملکی خویش را واگذار می کند. و رابطه قراردادی میان او و مستاجر دوم برقرار میشود و موجر در این قرارداد دخالت ندارد و به رابطه او با مستاجر نخست صدمه نمیزند. در انتقال اجاره به دیگری مستاجر جدید جانشین مستاجر پیشین میشود و با مالک ارتباط پیدا میکند. ا

ز جمله مواردی که موجر تنها مالک منفعت است و عین به دیگرب تعلق دارد موردی است که مستاجر منافعی را که در اثر عقد اجاره مالک شده است به دیگری انتقال می دهد مستاجر مالک منفعت است و جز در موردی که این حق از او گرفته شده است مانند هر مالک دیگر می تواند در آن تصرف کند یا آنچه را که دارد به وسیله اجاره به دیگری انتقال دهد بنابراین لزومی ندارد که در اجاره نامه اختیار مستاحر در انتقال منفعت شرط شود زیرا عقد اجتره خود این حق را به وجود می اورد.

‌اما قانون اجاره سال ۵۶در مورد اجاره محل کسب و پیشه اصل انتقال پذیری را وارونه ساخته و به مستاجر حق انتقال به غیر نداده است مگر اینکه موجر با نوشته این حق را به او داده باشد.

 

در صورت نیاز به وکیل ملکی با ما در تماس باشید.

 

در تعیین ارزش معاملاتی در فرمول محاسبات جریمه های تخلفات ساختمانی، رعایت قانون مالیات در جریمه تعیینی (کاهش درصدی از ارزش معاملاتی) لازم و ضروری است.

به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می¬دارد: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می-گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می¬باشد که به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.»

 

http://www.hdg-law.ir/legal-consultancy/

http://www.hdg-law.ir/lawyer-legals/
Contact This Member