• (888) 232-7313
  • Contact Us
  • Member Login
  • Get Listed Today
Posted by on 11/08/2019

Połowa pełna nie pusta (Half Full Not Empty (HFNE)

Połowa pełna nie pusta (Half Full Not Empty (HFNE)

Website : https://www.halffullnotempty.com/pl

Address : ul. Smocza 40, 01-051 Warszawa

Phone : 53 112 35 66

Organizacja charytatywna HFNE (Half Full Not Not empty) obejmuje pomoc lękową, pomoc w depresji i samotność. Rozwiązujemy te problemy za pośrednictwem naszej aplikacji samopomocy, społeczności zarządzanej przez licencjonowanych doradców, specjalnie opracowanych treści dla szkół, warsztatów zdrowia psychicznego, licencjonowanych doradców internetowych na żądanie, psychologów, bezpłatnych słuchaczy i terapeutów, którzy są dostępni; za pośrednictwem naszej aplikacji HFNE dla tych, którzy zmagają się ze zdrowiem psychicznym i potrzebują pomocy. Zobacz więcej: na stronie HFNE: https://www.halffullnotempty.com/pl 

Contact This Member